Zapraszamy na szkolenie

Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych

Aspekty prawne i kwestie praktyczne związane z nowymi regulacjami


Najbliższa edycja

25 września WARSZAWA

Zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 7 sierpnia 2018, może wejść w życie już na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Jej celem jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych.

Zmiany przepisów będą miały istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów kupujących, zarówno na potrzeby własne jak i do dalszej odsprzedaży, a także sprzedających i importujących paliwa stałe, w szczególności węgiel kamienny.

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie:

  • bardzo restrykcyjnych norm jakości dla wielu rodzajów paliw stałych
  • ograniczeń dotyczących możliwości wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających określonych warunków lub norm jakościowych
  • systemu kontroli i monitorowania jakości paliw stałych, realizowanego przez PIH oraz Urzędy Celno-Skarbowe
  • kar za naruszenie przepisów ustawy.

Na zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami oraz odpowiednie przygotowanie się do nowych wymogów zostało tak naprawdę kilka tygodni.

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleń, których celem jest przedstawienie najważniejszych kwestii prawnych i praktycznych związanych z nowym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Szkolenia objęte są patronatem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, a ich program został przygotowany w oparciu o wątpliwości zgłaszane przez firmy zrzeszone w Izbie.

Patronami szkolenia są również: Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o., obecnie jedno z największych akredytowanych laboratoriów w Polsce, wyspecjalizowane w badaniu paliw stałych, oraz Layer-Janiga sp. k. – dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawno-podatkowa, specjalizująca się w obsłudze m.in. podmiotów z sektora paliwowego i surowcowego.


Dowiedz się więcej

Najbliższe edycje

Aktualności

2018-09-03

Nowe terminy, nowe lokalizacje szkoleń

Ustawa wprowadzająca normy jakości paliw stałych zacznie obowiązywać już 12 września 2018 r. Przygotujmy się wspólnie do zmian, aby uniknąć kar.

Dziś ruszyły zapisy na kolejne terminy naszych szkoleń dla firm zajmujących się sprzedażą węgla. Tym razem zapraszamy Państwa do Krakowa (24 września), Warszawy (25 września) oraz Poznania (18 października).

Zachęcamy do rejestracji i skorzystania z ostatnich dni naszej promocji. Nie warto czekać. Tylko do 11 września obowiązuje promocyjna opłata za szkolenie. Po tym terminie koszt uczestnictwa dla firm spoza Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla będzie wynosić 990 zł netto zamiast 790 zł netto.

Czytaj więcej

Poznaj naszych prelegentów


ŁUKASZ JANIGA

Kancelaria Layer-Janiga

Partner i współzałożyciel kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora paliwowo-surowcowego. Posiada ponad 11 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym ponad 8 lat w dziale prawno-podatkowym Deloitte. Odpowiadał za wdrożenia nowych regulacji u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów o tematyce prawno-podatkowej zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak i konferencji naukowych.

ALEKSANDRA BURCZYK

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Dyrektor ds. Technicznych. Koordynator Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST. Rzeczoznawca ds. prowadzenia ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń metanowych, pyłowych i pożarowych Wyższego Urzędu Górniczego. Ukończyła Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. Absolwentka podyplomowych studiów menadżerskich opartych na strukturze MBA – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością – Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących metod badania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych.


Patronat