Zapraszamy na szkolenie

Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych

Aspekty prawne i kwestie praktyczne związane z nowymi regulacjami


Nowe terminy i lokalizacje już wkrótce!

Zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 7 sierpnia 2018, może wejść w życie już na przełomie sierpnia i września bieżącego roku.

Jej celem jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych umożliwiających monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych.

Zmiany przepisów będą miały istotne znaczenie dla wszystkich podmiotów kupujących, zarówno na potrzeby własne jak i do dalszej odsprzedaży, a także sprzedających i importujących paliwa stałe, w szczególności węgiel kamienny.

Nowe regulacje przewidują wprowadzenie:

  • bardzo restrykcyjnych norm jakości dla wielu rodzajów paliw stałych
  • ograniczeń dotyczących możliwości wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających określonych warunków lub norm jakościowych
  • systemu kontroli i monitorowania jakości paliw stałych, realizowanego przez PIH oraz Urzędy Celno-Skarbowe
  • kar za naruszenie przepisów ustawy.

Na zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami oraz odpowiednie przygotowanie się do nowych wymogów zostało tak naprawdę kilka tygodni.

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu szkoleń, których celem jest przedstawienie najważniejszych kwestii prawnych i praktycznych związanych z nowym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Szkolenia objęte są patronatem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, a ich program został przygotowany w oparciu o wątpliwości zgłaszane przez firmy zrzeszone w Izbie.

Patronami szkolenia są również: Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze Sp. z o.o., obecnie jedno z największych akredytowanych laboratoriów w Polsce, wyspecjalizowane w badaniu paliw stałych, oraz Layer-Janiga sp. k. – dynamicznie rozwijająca się kancelaria prawno-podatkowa, specjalizująca się w obsłudze m.in. podmiotów z sektora paliwowego i surowcowego.


Dowiedz się więcej

Nowe terminy i lokalizacje już wkrótce!

Aktualności

2018-12-17

Kolejne szkolenia już w styczniu

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych szkoleń - zarówno z cyklu "Normy Dla Węgla" jak i "Nowa Akcyza Na Węgiel". W 9 szkoleniach "Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych", 3 szkoleniach "Nowa akcyza na węgiel" oraz w jednym szkoleniu dedykowanym łączącym oba tematy wzięło łącznie udział 420 przedsiębiorców - reprezentantów ponad 220 firm zajmujących się obrotem paliwami stałymi, w szczególności węglem kamiennym.

Czytaj więcej

Newsletter Zapisz się

Zero spamu - tylko ważne aktualizacje, nowe terminy szkoleń, promocje

Poznaj naszych prelegentów


ŁUKASZ JANIGA

Kancelaria Layer-Janiga

Partner i współzałożyciel kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ekspert w zakresie prawnych i podatkowych aspektów funkcjonowania sektora paliwowo-surowcowego. Posiada ponad 11 lat doświadczenia zdobytego w czołowych firmach doradczych, w tym ponad 8 lat w dziale prawno-podatkowym Deloitte. Odpowiadał za wdrożenia nowych regulacji u producentów oraz dystrybutorów węgla i koksu, a także w czołowych polskich grupach energetycznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz wykładów o tematyce prawno-podatkowej zarówno w ramach szkoleń indywidualnych jak i konferencji naukowych.

ALEKSANDRA BURCZYK

Centralne Laboratorium Pomiarowo - Badawcze

Dyrektor ds. Technicznych. Koordynator Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST. Rzeczoznawca ds. prowadzenia ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożeń metanowych, pyłowych i pożarowych Wyższego Urzędu Górniczego. Ukończyła Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uzyskując tytuł doktora nauk chemicznych. Absolwentka podyplomowych studiów menadżerskich opartych na strukturze MBA – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Jakością – Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Gospodarki. Wieloletni praktyk w zakresie szkoleń dotyczących metod badania paliw stałych oraz odpadów paleniskowych.


Patronat