Aktualności2018-12-17

Kolejne szkolenia już w styczniu

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych szkoleń - zarówno z cyklu "Normy Dla Węgla" jak i "Nowa Akcyza Na Węgiel". W 9 szkoleniach "Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych", 3 szkoleniach "Nowa akcyza na węgiel" oraz w jednym szkoleniu dedykowanym łączącym oba tematy wzięło łącznie udział 420 przedsiębiorców - reprezentantów ponad 220 firm zajmujących się obrotem paliwami stałymi, w szczególności węglem kamiennym.


Warto pamiętać, że nowe regulacje i rozporządzenia w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych (które weszły w życie 4 listopada 2018 ) wprowadziły:

 • - bardzo restrykcyjne normy jakości dla wielu rodzajów paliw stałych
 • - ograniczenia dotyczące możliwości wprowadzania do obrotu paliw stałych niespełniających określonych warunków lub norm jakościowych
 • - systemu kontroli i monitorowania jakości paliw stałych, realizowanego przez PIH oraz Urzędy Celno-Skarbowe
 • - wysokie kary (finansowe i ograniczenia wolności) za naruszenie przepisów ustawy.

Natomiast w przypadku akcyzy niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce może oznaczać utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy i w konsekwencji grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji.

Dla tych Państwa, którzy dotąd nie brali udziału, a chcą skorzystać z praktycznej wiedzy w kwestii prawnych aspektów związanych z nowym systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz zmianami w akcyzie, przygotowaliśmy dwa kolejne szkolenia w styczniu 2019.


REJESTRACJA:
Akcyza Na Węgiel: www.akcyzanawegiel.pl/rejestracja.php
Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych: www.normydlawegla.pl/rejestracja.php

2018-10-05

Ustawa o monitorowaniu i kontroli jakości paliw stałych doczekała się rozporządzeń wykonawczych

W dniu 4 października 2018 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenia wykonawcze do nowych regulacji w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 30 dni od ich opublikowania, a więc 4 listopada 2018 r.

Oznacza to, że w przypadku wprowadzenia do obrotu określonych rodzajów węgla z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwie domowym lub instalacji o mocy do 1 MW od 4 listopada 2018 r.:

 • 1. paliwo stałe będzie musiało spełniać określone w rozporządzeniu wymagania jakościowe, oraz
 • 2. sprzedawca będzie musiał wystawić świadectwo jakości i przekazać nabywcy kopię tego świadectwa, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Zostało 30 dni na odpowiednie przygotowanie się do kolejnej tury nowych obowiązków.

Wciąż jest możliwość uczestniczenia w cyklu szkoleń dotyczącym nowych regulacji. Najbliższe lokalizacje i terminy to:

 • - Poznań - 18 października 2018 r.
 • - Kraków – 25 października 2018 r.
 • - Katowice – 5 listopada 2018 r.

W trakcie najbliższych szkoleń będą omawiane wszystkie regulacje, jakie będą obowiązywać od 4 listopada.

Szkolenia prowadzą eksperci z firm patronujących cyklowi: Łukasz Janiga z kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga sp.k. oraz przedstawiciele Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. Patronem wydarzeń jest również Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

Do tej pory w szkoleniach wzięło udział ponad 200 osób. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają zarówno przygotowanie merytoryczne jak i zakres przekazywanej wiedzy. Jak wynika z otrzymanych ocen, obecnie jest to najbardziej praktyczne i kompleksowe szkolenie z dostępnych na rynku. Cieszymy się z tak dobrych ocen i dziękujemy wszystkim tym, którzy do tej pory nam zaufali.

Rozporządzenia dostępne są w naszej BAZIE WIEDZY.

2018-10-03

Cztery szkolenia już za nami. Kolejne już w nadchodzących tygodniach – w Poznaniu, Krakowie i Katowicach.

Wrześniowe spotkania dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw stałych odbyły się w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu i Warszawie. Zgromadziły ponad 220 uczestników: reprezentantów zarówno producentów, firm sprzedających lub importujących wyroby węglowe, w szczególności węgiel kamienny.

Wiele emocji wzbudziły nowe wymogi, które zaczęły obowiązywać od 12 września 2018r. i to bez względu na rozporządzenia, których należy się spodziewać już w najbliższych dniach. Dużo pytań i wątpliwości dotyczyło nie tylko zakresu wyrobów i transakcji podlegających nowym obowiązkom, wysokości kar, m.in. za wprowadzanie do obrotu węgla niespełniającego norm oraz sposobu postępowania w przypadku kontroli. Zwracano uwagę na bardzo podwyższone w tym zakresie ryzyko sprzedawców, nawet przy dokładaniu przez nich najwyższej staranności w stosowaniu się do nowych przepisów.

Kolejne szkolenia przewidziane są w Poznaniu (18 października), Krakowie (25 października) oraz ponownie w Katowicach/Chorzowie (5 listopada).

UWAGA! Najbliższe szkolenia będą uwzględniały już ostateczne regulacje zawarte w rozporządzeniach Ministra Energii. Uczestnicy będą mogli zatem poznać wszystkie najważniejsze kwestie jakie wiążą się z wprowadzeniem systemu monitorowania i kontroli jakości paliw stałych.

„Monitorowanie i kontrola jakości paliw stałych. Aspekty prawne i kwestie praktyczne związane z nowymi regulacjami” prowadzą eksperci z firm patronujących cyklowi: Łukasz Janiga z kancelarii prawno-podatkowej Layer-Janiga sp.k. oraz przedstawiciele Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. Patronem wydarzeń jest również Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla.

2018-10-01

Znamy datę publikacji pakietu rozporządzeń!

Zgodnie z informacją opublikowaną dziś na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pakiet rozporządzeń dotyczących kontroli i monitorowania norm jakości paliw stałych zostanie opublikowany w dzienniku ustaw najpóźniej do 4 października (czwartek) 2018 r.

Opierając się na treści opublikowanych wcześniej projektów rozporządzeń można przyjąć, że rozporządzania zaczną obowiązywać najpóźniej od 4 listopada 2018 r.

Wciąż nie opublikowano wersji finalnych rozporządzeń, podpisanych przez Ministra Energii. Tym samym nie mamy informacji, które zmiany postulowane w toku konsultacji publicznych zostały ostatecznie uwzględnione.

2018-09-03

Nowe terminy, nowe lokalizacje szkoleń

Ustawa wprowadzająca normy jakości paliw stałych zacznie obowiązywać już 12 września 2018 r. Przygotujmy się wspólnie do zmian, aby uniknąć kar.

Dziś ruszyły zapisy na kolejne terminy naszych szkoleń dla firm zajmujących się sprzedażą węgla. Tym razem zapraszamy Państwa do Krakowa (24 września), Warszawy (25 września) oraz Poznania (18 października).

Zachęcamy do rejestracji i skorzystania z ostatnich dni naszej promocji. Nie warto czekać. Tylko do 11 września obowiązuje promocyjna opłata za szkolenie. Po tym terminie koszt uczestnictwa dla firm spoza Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla będzie wynosić 990 zł netto zamiast 790 zł netto.

2018-08-29

Nowe przepisy zaczynają obowiązywać już od 12 września

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej została dziś opublikowana w dzienniku ustaw (Dziennik Ustaw rok 2018, pozycja 1654 - www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1654/1).

Oznacza to, że zgodnie z naszymi przewidywaniaminowe przepisy zaczną obowiązywać już od 12 września 2018 r.

Pozostało bardzo mało czasu na przygotowanie się do obowiązków wynikających z wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Część obowiązków jakie nakłada na nas ustawa zacznie obowiązywać od razu i nie potrzebuje żadnych rozporządzeń do tego.

Niestety obserwujemy, że świadomość problemu jest bardzo mała. Od tego czy będziemy właściwie przygotowani będzie zależeć czy uda nam się uniknąć kar.

Trwają zapisy na najbliższe terminy naszych szkoleń dla sprzedawców węgla. Są jeszcze miejsca na następujące terminy:
7 września – Katowice
10 września – Łódź
11 września - Wrocław

Nasze szkolenia odbędą się tuż przed wejściem w życie nowych przepisów dlatego zainteresowanych będzie więcej niż przygotowanych miejsc. Nie czekajcie i zarejestrujcie się jeszcze dziś poprzez stronę www.normydlawegla.pl/rejestracja.php

2018-08-27

Zabójcza pułapka na sprzedawców węgla

Nowe regulacje w zakresie norm jakości paliw stałych mogą w praktyce oznaczać, iż niemalże w każdym przypadku możliwe będzie nałożenie na przedsiębiorców kary z tytułu stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w świadectwie jakości paliw stałych a wynikami badań laboratoryjnych. Sprzedawcy paliw stałych nie są bowiem w stanie określić wskazanych parametrów z precyzją wymaganą przez obecne brzmienie wprowadzanych przepisów.

Trwa odliczanie dni do wejścia w życie nowych regulacji w zakresie monitorowania i kontroli jakości paliw stałych. Wciąż czekamy na opublikowanie w dzienniku ustaw zmienionych przepisów ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, co zgodnie z oficjalną informacją na stronach Rządowego Centrum Legislacji powinno nastąpić najpóźniej 28 sierpnia. Przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji, czyli najpóźniej 12 września sprzedawcy węgla będą musieli wypełniać nowe obowiązki.

Szczegółowe kwestie m.in. takie jak poziomy norm jakości dla węgla oraz wzór świadectwa jakości będą uregulowane w drodze rozporządzeń. Pomimo tego, że treść większości projektów rozporządzeń była już dawno temu opublikowana i poddana procesowi konsultacji społecznych to wiele zainteresowanych tym procesem stron skrytykowało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo za sposób działania. W rezultacie do 29 sierpnia został wydłużony czas na składnie uwag do przygotowanych przez Ministerstwo Energii projektów rozporządzeń.

Wśród zgłoszonych do tej pory uwag, ogromne zaniepokojenie może budzić wskazana przez Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla luka w przygotowanych przepisach, która może stanowić śmiertelną pułapkę dla sprzedawców węgla.

Zgodnie z ustawą podpisaną przez Prezydenta na początku sierpnia, sprzedawca węgla będzie musiał wystawiać dla nabywcy nowy dokument, tzw. świadectwo jakości. Na tym świadectwie powinno być umieszczonych wiele informacji na temat sprzedawcy i sprzedawanego węgla. W szczególności, powinny być wskazane wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości. Nie było by w tym nic groźnego gdyby nie przewidziana dalej w ustawie kara za wystawienie świadectwa jakości, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym. Co istotne minimalna wysokość tej kary to 10 tyś zł co najczęściej wielokrotnie przewyższa wartość sprzedawanego węgla.

Aby uciec od tej absurdalnej konstrukcji prawnej, Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla zaproponowała, aby w projekcie rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych zostały również określone dopuszczalne odchylenia od wartości deklarowanych przez sprzedawcę na świadectwie jakości.

Jeżeli zaproponowana zmiana nie zostanie uwzględniona to w niemalże każdym przypadku możliwe będzie nałożenie na przedsiębiorców kary z tytułu stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi wskazanymi w świadectwie jakości paliw stałych a wynikami badań laboratoryjnych. Jak bowiem wiadomo, metody badania poszczególnych parametrów węgla obarczone są pewnym błędem. W rezultacie, sprzedawcy paliw stałych nie są w stanie określić parametrów sprzedawanego węgla z precyzją wymaganą przez obecne brzmienie regulacji.

W przypadku takich parametrów jak zawartość podziarna lub zawartość wilgoci całkowitej należy pamiętać, iż parametry te ulegają ciągłej zmianie. W trakcie zwykłych czynności towarzyszących magazynowaniu czy dostawie paliw jak np. załadunek, przeładunek czy przewóz węgla, dochodzi do rozdrobnienia części ziaren lub oddziaływania warunków atmosferycznych. Natomiast obecnie zaproponowany kształt rozporządzeń w połączeniu z uchwaloną ustawą prowadzą do wniosku, że każde odchylenie od wartości podanej przez sprzedawcę na świadectwie jakości, może skutkować nałożeniem na niego kary.

Obecne brzmienie przepisów ustawy w połączeniu z projektami aktów wykonawczych spowoduje szybki paraliż sprzedaży węgla w Polsce i redukcję sieci sprzedaży węgla z polskich kopalń. Z tego względu niezbędne jest wprowadzenie zaproponowanych przez IGSPW zmian, w celu zagwarantowania dostępu do węgla opałowego dla 3,5 mln gospodarstw domowych i ochrony ponad 13 tyś. przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą węgla przed ich likwidacją – komentuje Łukasz Horbacz, prezes IGSPW.

Nowe obowiązki zostaną nałożone na sprzedawców węgla w szczycie przygotowań do kolejnego sezonu grzewczego. To powoduje, że wszelkie ewentualne wątpliwości lub trudności w interpretacji wprowadzanych regulacji będą jeszcze bardziej potęgowane przez skalę transakcji przeprowadzanych w tym okresie. W rezultacie może dojść do zaburzenia dostaw węgla do gospodarstw domowych.

Sprzedawcy się mobilizują i szkolą z nowych przepisów w ramach cyklu NormyDlaWegla.pl organizowanego pod patronatem IGSPW. To jednak nie rozwiąże wszystkich problemów z jakimi przyjdzie im się zmierzyć tej zimy. Prowadząc dyskusję na temat norm jakościowych dla paliw stałych, skupiono się na celu. Większość uwag dotyczy parametrów jakościowych, które już wielokrotnie były przedmiotem dyskusji i konsultacji w toku trwającego procesu legislacyjnego. W tym zamieszaniu umykają detale, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia nowych przepisów.

Wprowadzenie norm jakościowych jest potrzebne, ale trzeba zrobić to ewolucyjnie a nie rewolucyjnie. Załatajmy najbardziej niebezpieczne luki w tworzonych przepisach a potem monitorujmy jak będzie zachowywał się rynek przez pierwszy okres ich obowiązywania. Z pewnością pojawią się inne problemy, których j nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie stworzymy bowiem od razu idealnej regulacji w tak trudnym temacie, dotykającym swoim działaniem ponad 3,5 mln gospodarstw domowych – twierdzi Łukasz Horbacz.

Już niebawem dowiemy się jak Ministerstwo Energii poradzi sobie z tym węzłem gordyjskim. Może się okazać, że to ostanie dni na spokojne zaopatrzenie się w opał na najbliższy sezon grzewczy.

ŹRÓDŁO: http://polski-wegiel.pl/zabojcza-pulapka-na-sprzedawcow-wegla/

2018-08-20

Sprzedawcy węgla: nowe prawo grozi paraliżem

Nowe obowiązki wynikające z przepisów dotyczących monitorowania i kontrolowania jakości paliw mogą doprowadzić do paraliżu składów opału, na krótko przed rozpoczęciem sezonu grzewczego - ostrzegają przedstawiciele Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

 • Nowe rozwiązania mają pomóc ograniczyć smog i napływ do Polski niesortowanego węgla.
 • Nie będzie można sprzedawać do sektora komunalno-bytowego mułów węglowych i flotokoncentratów, węgla brunatnego (z dwuletnim okresem przejściowym) oraz paliwa powstałego z dowolnego zmieszania paliw stałych, zawierającego mniej niż 85 proc. węgla kamiennego.
 • IGSPW domagała się wydłużenia terminu wejścia w życie nowych przepisów.
 • Przyszłość polskiego górnictwa i rynku węgla będzie tematem panelu dyskusyjnego "Węgiel: nowe rozdanie", który zostanie zorganizowany 28 września 2018 roku w ramach imprezy Nowy Przemysł Expo w Katowicach.

Reprezentanci Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla IGSPW apelują o wzięcie pod uwagę ich poprawek do rozporządzeń wykonawczych. Chodzi m.in. o sposób uregulowania dopuszczalnych odchyleń od parametrów jakościowych, tak by sprzedawcy węgla - nawet mimo działania z najwyższą starannością - nie byli narażeni na ogromne kary.

7 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadza ona m.in. zakaz sprzedaży do sektora komunalno-bytowego mułów węglowych i flotokoncentratów, węgla brunatnego (z dwuletnim okresem przejściowym) oraz paliwa powstałego z dowolnego zmieszania paliw stałych, zawierającego mniej niż 85 proc. węgla kamiennego. Nowe rozwiązania mają pomóc ograniczyć smog i napływ do Polski niesortowanego węgla.

Skupiająca ponad sto podmiotów, dysponujących ponad 350 składami węgla w całej Polsce, IGSPW domagała się wydłużenia terminu wejścia w życie nowych przepisów, parlament jednak się na to nie zgodził. Oznacza to, że będą one obowiązywały już we wrześniu. Obecnie trwają jeszcze prace nad rozporządzeniami wykonawczymi do nowych przepisów, w tym nad rozporządzeniem określającym normy jakościowe dla poszczególnych rodzajów paliw stałych. Izba przygotowuje swoje uwagi do tych projektów.

"Mamy nadzieję, że Minister Energii wsłucha się w nasz głos i rozważy uwzględnienie zgłaszanych poprawek. Zdajemy sobie sprawę z wagi tej regulacji i celu, jaki jej przyświeca, ale nie możemy zapomnieć, że w Polsce węglem ogrzewa się około 3,5 mln gospodarstw domowych. Należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do paraliżu składów opału poprzez wprowadzenie niemożliwych do spełnienia obowiązków" - powiedział prezes IGSPW Łukasz Horbacz.

Przedstawiciele Izby przypominają, że wiele nowych wymogów przewidzianych w ustawie zacznie obowiązywać bez względu na rozporządzenia. Oznacza to, że już we wrześniu na sprzedawcę węgla mogą być nałożone nowe obowiązki, a także dotkliwe kary, m.in. za wprowadzanie do obrotu mułów węglowych lub flotokoncentratów. Karana będzie też sprzedaż węgla niespełniającego norm. Dlatego kluczowy dla sprzedawców jest sposób uregulowania dopuszczalnych odchyleń wartości parametrów jakościowych.

"Sposób, w jaki najnowszy projekt rozporządzenia reguluje tę kwestię, powoduje, że sprzedawca działając nawet z najwyższą starannością może być narażony na ogromne kary. Wśród sprzedawców pojawiają się duże obawy przed ryzykiem, jakie wykreowały nowe przepisy. Możliwe, że część z nich do czasu wyjaśnienia wątpliwości związanych z nowymi przepisami ograniczy sprzedaż" - ocenił ekspert prawny IGSPW Łukasz Janiga.

Aby ułatwić sprzedawcom przystosowanie się do nowego prawa, Izba zaproponowała pomoc przy tworzonej przez resort energii kampanii informacyjnej. Jednym z owoców tej współpracy może być broszura informacyjna dla sprzedawców, odpowiadająca na najczęściej zgłaszane pytania. Przedstawiciele Izby przygotowują też cykl szkoleń dla firm handlujących węglem w różnych częściach kraju. Będą je prowadzili eksperci w zakresie badania paliw stałych. Ponadto stworzony zostanie serwis NormyDlaWegla.pl, w którym będzie można dowiedzieć się więcej na temat nowych przepisów i o najbliższych terminach szkoleń.

Znowelizowane niedawno przepisy wprowadzają świadectwa jakości paliw. Kupujący mają uzyskiwać rzetelne i wyczerpujące informacje o tym, co kupują. Nowe rozwiązania mają też wyeliminować proceder polewania węgla wodą - by zwiększyć jego masę. Kontrole na składach oraz przejściach granicznych będą przeprowadzane przez Inspekcję Handlową lub Urząd Skarbowo-Celny wyrywkowo na składach. Sami nabywcy nie będą kontrolowani, nie będzie też kontroli jakości węgla w miejscu jego spalania. Koszty kontroli będzie ponosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Jeśli paliwa nie spełnią wymogów, kosztami kontroli będzie obciążony kontrolowany. Rozporządzenie do ustawy ma określić metody badań paliw.

Dzięki nowym przepisom, ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy się do tego nie dostosują, grożą wysokie kary pieniężne, a nawet kara więzienia. Minister energii w specjalnym rozporządzeniu określi szczegółowe wymagania dla tych paliw (chodzi m.in. o różne rodzaje węgla kamiennego, najczęściej importowanego) oraz dopuszczalny poziom odchylenia od tych wymagań.

W połowie czerwca br. Komisja Europejska notyfikowała projekt ustawy ws. norm jakości dla paliw stałych, co dało zielone światło do dalszych prac nad nowelą w Sejmie.

W lutym br. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

ŹRÓDŁO: PAP/PSZ | 20-08-2018 / https://gornictwo.wnp.pl/sprzedawcy-wegla-nowe-prawo-grozi-paralizem,328940_1_0_1.html

2018-08-16

Wzory świadectw jakości

13 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Świadectwa jakości paliw stałych będą musiały być wystawiane przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe objęte kontrolą na podstawie wprowadzanej nowelizacji. Dokument ten powinien zawierać m.in. informację o wymaganiach jakościowych przewidzianych dla danego rodzaju paliwa stałego, wskazania wartości parametrów jakościowych dostarczanego paliwa oraz dane dotyczące systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do wystawienia świadectwa. Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym projektem dostępnym na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jednocześnie przypominamy, iż trwają również prace legislacyjne nad pozostałymi rozporządzeniami wykonawczymi do wprowadzanej nowelizacji, w tym nad rozporządzeniem określającym normy jakościowe dla poszczególnych rodzajów paliw stałych.

2018-08-10

Ustawa podpisana przez Prezydenta

7 sierpnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliwa oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która wprowadza zasady kontrolowania jakości paliw stałych. Ustawa została przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z ustawą, większość wprowadzanych regulacji wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem są regulacje dotyczące obrotu i importu węgla brunatnego, które zgodnie z ustawą wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. Zachęcamy do zapoznanie się z finalnym brzmieniem wprowadzanych regulacji

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż w dalszym ciągu trwają prace nad projektami rozporządzeń wykonawczych do przyjętej ustawy, od których w znacznej mierze będzie zależeć finalny kształt wprowadzanego systemu kontroli jakości paliwa stałych.

2018-08-06

Ustawa przyjęta przez Senat

27 lipca 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą zasady kontrolowania jakości paliw stałych. Ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta, a następnie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Większość wprowadzanych przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem procesu legislacyjnego na stronie Senatu