Agenda9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników

Informacje wprowadzające
Co zostanie objęte nowymi regulacjami?
Paliwa stałe podlegające wyłączeniu z obrotu
Kto będzie musiał spełniać nowe obowiązki i odpowiada za jakość sprzedawanych paliw stałych?
Wprowadzenie do obrotu – rodzaje sprzedaży objęte nowymi wymogami
Wpływ nowych przepisów na sprzedaż przygraniczną
Nowe wymogi dokumentacyjne przy sprzedaży detalicznej i hurtowej
Kto i w jakich przypadkach musi wystawiać świadectwo jakości
W jaki sposób należy wystawiać świadectwa jakości i jakie dane należy podawać

12:00 - 12:20
Przerwa kawowa

Wprowadzane normy jakościowe i dopuszczalne odchylenia?
Sposób przeprowadzania kontroli jakości paliw stałych
Uprawnienia i prawa kontrolowanego
Kary za naruszenie nowych obowiązków

13:50 - 14:30
Przerwa kawowa

Pobieranie próbek paliw stałych - teoria i praktyka
Metody pobierania próbek pierwotnych paliw stałych
Wyposażenie stosowane do pobierania próbek i przygotowania do badań
Wyznaczenia minimalnej ilości próbek pierwotnych
Zabezpieczenie pobranej próbki paliwa stałego
Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
Przegląd metod badania jakości paliw stałych
Oznaczanie składu ziarnowego paliw stałych

16:30
Podsumowanie szkolenia
9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników

Informacje wprowadzające
Co zostanie objęte nowymi regulacjami?
Paliwa stałe podlegające wyłączeniu z obrotu
Kto będzie musiał spełniać nowe obowiązki i odpowiada za jakość sprzedawanych paliw stałych?
Wprowadzenie do obrotu – rodzaje sprzedaży objęte nowymi wymogami
Wpływ nowych przepisów na sprzedaż przygraniczną
Nowe wymogi dokumentacyjne przy sprzedaży detalicznej i hurtowej
Kto i w jakich przypadkach musi wystawiać świadectwo jakości

12:00 - 12:20
Przerwa kawowa

Wprowadzane normy jakościowe i dopuszczalne odchylenia?
Sposób przeprowadzania kontroli jakości paliw stałych
Uprawnienia i prawa kontrolowanego
Kary za naruszenie nowych obowiązków

13:50 - 14:30
Przerwa kawowa

Pobieranie próbek paliw stałych - teoria i praktyka
Metody pobierania próbek pierwotnych paliw stałych
Wyposażenie stosowane do pobierania próbek i przygotowania do badań
Wyznaczenia minimalnej ilości próbek pierwotnych
Zabezpieczenie pobranej próbki paliwa stałego
Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
Przegląd metod badania jakości paliw stałych
Oznaczanie składu ziarnowego paliw stałych

16:30
Podsumowanie szkolenia
9:30 - 10:00
Rejestracja uczestników

Informacje wprowadzające
Co zostanie objęte nowymi regulacjami?
Paliwa stałe podlegające wyłączeniu z obrotu
Kto będzie musiał spełniać nowe obowiązki i odpowiada za jakość sprzedawanych paliw stałych?
Wprowadzenie do obrotu – rodzaje sprzedaży objęte nowymi wymogami
Wpływ nowych przepisów na sprzedaż przygraniczną
Nowe wymogi dokumentacyjne przy sprzedaży detalicznej i hurtowej
Kto i w jakich przypadkach musi wystawiać świadectwo jakości

12:00 - 12:20
Przerwa kawowa

Wprowadzane normy jakościowe i dopuszczalne odchylenia?
Sposób przeprowadzania kontroli jakości paliw stałych
Uprawnienia i prawa kontrolowanego
Kary za naruszenie nowych obowiązków

13:50 - 14:30
Przerwa kawowa

Pobieranie próbek paliw stałych - teoria i praktyka
Metody pobierania próbek pierwotnych paliw stałych
Wyposażenie stosowane do pobierania próbek i przygotowania do badań
Wyznaczenia minimalnej ilości próbek pierwotnych
Zabezpieczenie pobranej próbki paliwa stałego
Przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych
Przegląd metod badania jakości paliw stałych
Oznaczanie składu ziarnowego paliw stałych

16:30
Podsumowanie szkolenia